Skip to main content

Dokumenty

DOKUMENTY SPÓŁKI

Regulamin Zarządu – SFD SA
Statut spółki
Regulamin Rady Nadzorczej
SFD Dokument Informacyjny 21.12.2011
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Informacja o zrealizowanej strategii podatkowej SFD w 2022
Dobre praktyki