Kontakt

Kontakt

SFD  S.A.

Głogowska 41
45-315 Opole
Tel. +48  (77) 549 25 00
Fax. +48  (77) 549 25 01
[email protected]

SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu,
ul. Głogowska 41, 45-315 Opole,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427.

NIP 754-302-22-22, REGON 160360680.
Kapitał zakładowy SFD SA wynosi 4 404 491,00 zł
Kwota uiszczonych wkładów na kapitał zakładowy wynosi 4 404 491,00 zł

Adres korespondencyjny:

SFD Spółka Akcyjna
Głogowska 41
45-315 Opole

Konta bankowe Spółki:

ING Banku Śląskim S.A.
07 1050 1504 1000 0023 5250 5057

mBank S.A.
72 1140 1788 0000 4619 1500 1001