Skip to main content

Obowiązek
informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole (KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680).
 2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@sfd.pl
 3. Pozyskane dane będą wykorzystywane w celu wysłania drogą mailową newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, podmiotom umożliwiającym wysłanie zbiorowych wiadomości mail oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 5. Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera.
 9. Pan/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Facebook oraz Freshworks Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
  10. Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pan/Pani  sytuację. Profilowanie danych osobowych przez SFD polega na przetwarzaniu Pan/Pani  danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.