Skip to main content

Kalendarium

Zarząd spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku – 13 lutego 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku

– Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 31 maja 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku

– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.