Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Nasz model biznesowy nieustannie się rozwija. Jako marka odpowiedzialna uwzględniamy czynniki ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) oraz ich wpływ na ostateczny wynik finansowy. Planujemy naszą działalność tak, żeby była ona korzystna nie tylko dla akcjonariuszy czy pracowników, ale także dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, szczególnie w zakresie działań i skutków długofalowych.

NASZE AKTUALNE DZIAŁANIA

Aktualnie nasze cele realizowane są w ramach zespołu pracowniczego ESG. Zespół ten kreuje i demokratycznie wybiera projekty, w które angażujemy się jako firma. Nazywamy to „pracą u podstaw”. Oszczędzając energię i wodę, dbamy o to, aby nasze miejsce pracy było przyjazne środowisku, angażujemy się w lokalne inicjatywy społeczne, wdrażamy mechanizmy demokratyzujące nasz własny sposób pracy. Wszystko to realizujemy w ramach rocznego kalendarza inicjatyw ESG.

„Pracę u podstaw” kontynuować będziemy do końca 2023 roku. Następnie przystąpimy do opracowania strategii biznesowej na lata 2023-2030 jako strategii zrównoważonego rozwoju. Wdrożymy też systemowe rozwiązania umożliwiające zbieranie niezbędnych danych do raportowania w standardzie ESRS.

W naszym podejściu do strategii biznesowej uwzględnimy definicję strategii zamieszczoną w ESRS 2 (AG 24.): „Strategia jest planem realizacji misji i wizji oraz posługiwania się wartościami. Zawiera zestaw celów firmy w zakresie dostarczania określonych produktów lub usług do wybranych rodzajów klientów w określonej lokalizacji geograficznej, w zdefiniowanej strukturze relacji ze wszystkimi interesariuszami”. Na nowo, wspólnie z pracownikami, sformułujemy wizję i misję – w oparciu o dotychczasową treść i uzgodnione wartości.

NASZ ZESPÓŁ ESG

W naszym zespole ESG uczestniczą pracownicy ze Wszystkich działów firmy, dzięki naszej wspólnej inwencji powstaje nasz roczny kalendarz inicjatyw ESG.

chat
ANDRZEJ
PRUSZYŃSKI
close
Budowanie świadomości ESG wśród pracowników SFD S.A. to odpowiedzialność i wyzwanie, jednocześnie realizacja wszystkich kreatywnych pomysłów wypracowanych na spotkaniach naszego zespołu będzie dla wszystkich ogromną przyjemnością i satysfakcją. Jako 300 wspaniałych osób stanowiących fundament naszej Firmy, wdrażając rozwiązania ESG, mamy niepowtarzalną okazję zrobić coś wyjątkowego dla lokalnej społeczności, świata i jednocześnie dla siebie. Wyłącznie od nas i naszego zaangażowania zależy, jak szybko wartości ESG staną się częścią zrównoważonego rozwoju naszej Firmy.
qoute
chat
ANDŻELINA
GÓRECKA-KIEŁBUS
close
Cieszę się, że mogę być częścią grupy ESG, dzięki temu mam realny wpływ na otoczenie w którym pracuję. Podejmowane przez nas inicjatywy wnoszą wiele dobrego, nie tylko wewnątrz Firmy SFD, ale też szeroko poza nią.
qoute
chat
EDYTA
GRYSZCZYK
close
Jako absolwentka kierunku Ochrona środowiska i pracownik Służby BHP w zakładzie jest mi niezmiernie miło patrzeć jak ESG zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w naszej firmie. Troska o nasze środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny powinny zawsze ze sobą współgrać i tworzyć spójną całość. Cieszę się że mogę brać w tym aktywny udział uczestnicząc w pracy zespołu ESG.
qoute
chat
NATALIA
MOSION
close
W ramach grupy ESG Pracujemy, aby coś co do tej pory było ograniczeniem, ciężarem dla społeczeństwa stało się szansą. Szansą na lepsze rozumienie sytuacji i adekwatną odpowiedź ze strony SFD. Od ciekawych rozważań, zaskakujących pomysłów aż do finalnych realizacji inicjatyw - na każdym kroku widać partnerstwo w zespole. Realizując misję firmy mogę i chcę zostawić swój mały dodatkowy ślad - satysfakcja z tego płynąca napędza do kolejnych działań.
qoute
chat
ALICJA DZIEŻA
-SKRZYPCZYK
close
Cieszę się, że nasza firma od lat realizuje akcje pomocy potrzebującym, wsparcie młodych sportowców czy działania na rzecz środowiska a nowo powstała grupa ESG pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału firmy w ważnych dla nas obszarach.
qoute
chat
JOANNA JAKUBIEC
-KWAŚNIEWSKA
close
ESG to trzy bardzo ważne aspekty które SFD S.A. wdrożyła w strategię firmy. Cieszę się że mogę być częścią grupy która wraz z jej rozwojem buduje długoterminowe rozwiązania kładące nacisk na poszanowanie środowiska i ekologię, dbałość o pracownika i transparentny ład korporacyjny
qoute
chat
MARIUSZ
WOŚTAK
close
Uważam że grupa ESG to znakomity sposób na zarządzanie inicjatywami pracowników w zakresie ekologii, społeczności lokalnej i ładu korporacyjnego. Wprowadzenie w życie inicjatyw omawianych w ramach grupy będzie miało pozytywny wpływ na każdy z wymienionych obszarów i zwiększy komfort pracy w SFD.
qoute
🍢

NASZE INICJATYWY ESG

ŚRODOWISKO

Nie wyrażamy zgody na postępującą degradację naszej planety. Czujemy się odpowiedzialni zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i biznesowym. Z tego względu podejmujemy działania, których celem jest zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.
 • Inwestujemy w ekologiczne źródła energii (fotowoltaika).
 • Wprowadzamy energooszczędne żarówki.
 • Korzystamy z akumulatorów zamiast baterii.
 • Stosujemy torby wielokrotnego użytku wewnątrz organizacji.
 • Zarządzamy odpadami w sposób odpowiedzialny.
 • Przeciwdziałamy marnowaniu wody i żywności.

Społeczeństwo

Wiemy, jak ważna jest pomoc innym, dlatego z wielkim zapałem angażujemy się w różnorodne inicjatywy społeczne, wolontariat oraz pomoc potrzebującym.
 • Dbamy o dobre relacje pomiędzy naszą firmą i wspieranymi przez nas placówkami.
 • Komunikujemy się w transparentny, przyjazny sposób, a nasz marketing prowadzony jest w sposób odpowiedzialny i przyjazny naszym odbiorcom.
 • Organizujemy działania charytatywne ukierunkowane na pomoc seniorom i najbardziej potrzebującym rodzinom z naszego rejonu.

PRACOWNICY

Inwestujemy w ludzi, dbamy o ich rozwój zawodowy oraz dobre samopoczucie w miejscu pracy.
 • Pielęgnujemy równość i różnorodność, jesteśmy otwarci i tolerancyjni.
 • Wkładamy dużo wysiłku w to, by miejsce naszej pracy było przyjazne, otwarte i nowoczesne.
 • Najnowszy realizowany przez nas projekt: restrukturyzacja i modernizacja biur pracowników.

ŁAD KORPORACYJNY

Za stabilną pozycją rynkową i sprawnym funkcjonowaniem naszego przedsiębiorstwa stoi system zasad, praktyk i procesów, obejmujący wszystkie sfery zarządzania.
 • Monitorujemy i raportujemy działania naszej firmy.
 • Kierujemy się etyką pracy.
 • Odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem ESG i dbamy o odpowiednią politykę informacyjną w tym zakresie.
 • Respektujemy prawa naszych udziałowców.

RAPORTY ESG

ZOBACZ RÓWNIEŻ