SFD  S.A.

Głogowska 41
45-315 Opole

Tel. +48  (77) 549 25 00

Fax. +48  (77) 549 25 01

sekretariat@sfd.pl

www.sfd.pl

SFD spółka akcyjna z siedzibą w Opolu,

ul. Głogowska 41, 45-315 Opole,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427.

NIP 754-302-22-22, REGON 160360680.

Kapitał zakładowy SFD SA wynosi 4 549 091 00 zł.

Kwota uiszczonych wkładów na kapitał zakładowy wynosi 4 549 091 00 zł.

Adres korespondencyjny:

SFD Spółka Akcyjna
Głogowska 41
45-315 Opole

Konta bankowe Spółki:

ING Banku Śląskim S.A.

07 1050 1504 1000 0023 5250 5057

BZWBK S.A. :

36 1090 2242 0000 0001 1497 7468

50 1090 2242 0000 0001 1498 4685

38 1090 2242 0000 0001 1498 4707

39 1090 2242 0000 0001 1498 4786