Skip to main content

KLAUZULA MARKETINGOWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy
  ul. Głogowskiej 41 (45-315 Opole).
 2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@sfd.pl
 3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, dostawcom systemów marketingowych, systemów do analizy ruchu w sklepie internetowym, systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania w/w zgody lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie
  profilowania.