Skip to main content

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REGULAMINU ROZPOWSZECHNIANIA ZDJĘĆ LUB POSTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Regulaminu rozpowszechnia zdjęć lub postów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych Panem Gabrielem Kolasa pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Regulaminu rozpowszechniania zdjęć lub postów na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom administrującym/serwisującym systemy informatyczne.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich za pomocą m.in. YouTube, Facebook, Instagram.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.