Skip to main content

KLAUZULA DLA PROCESU REKRUTACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu
  2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust 1 b RODO, wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody oraz Art. 22 Kodeksu Pracy.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
  5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. pracownikom działu HR, kadrze kierowniczej decydującej o zatrudnieniu, dostawcom usług służącym rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy RODO.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.