Skip to main content

KLAUZULA DLA PROCESU REKLAMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail: rodo@sfd.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 6. ust. 1. lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankom, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe, marketingowe, firmie świadczącej usługi finansowo-księgowe, firmie świadczącej usługi hostingowe.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia roszczeń i realizacji przepisów Kodeksu Cywilnego, odwołania zgody jeśli była udzielona.

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wycofania zgody- jeśli była udzielona.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.