Skip to main content

KLAUZULA DLA NEWSLETTERA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole (KRS: 0000373427, NIP: 7543022222, REGON: 160360680).
  2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: [email protected]
  3. Pozyskane dane będą wykorzystywane w celu wysłania drogą mailową newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania, podmiotom umożliwiającym wysłanie zbiorowych wiadomości mail oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
  5. Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.