Skip to main content

KLAUZULA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole.

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Gabrielem Kolasa, pod adresem e-mail: rodo@sfd.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A., bankom, firmom realizującym płatności elektroniczne.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

8.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

9.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.