Skip to main content

KLAUZULA DLA CZATU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą przy
  ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole (KRS: 0000373427, NIP: 7543022222,
  REGON: 160360680).
 2. Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: [email protected]
 3. Pozyskane dane będą wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu za pomocą czatu internetowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom oprogramowania chatu oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 5. Pozyskane dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana
  zgody lub do czasu zakończenia celu kontaktu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do firmy Freshworks przetwarzającej dane osobowe w USA.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.