Kalendarium

Kalendarium

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29 czerwca 2020 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 29 lipca 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.