Skip to main content

WALNE ZGROMADZENIA

Przejdź do zgromadzenia:

13.02.2023 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

27.05.2022 R.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.