Skip to main content

INFORMACJE
O PRZYCHODZACH

XI 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 28,62 mln zł netto, co stanowi blisko 92% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku (kiedy to wyniosły 31,17 mln zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2023 roku przychody Spółki wyniosły 323,11 mln zł netto, co stanowi blisko 107% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 302,42 mln zł).

X 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 25.265.760,03 zł netto, co stanowi blisko 91% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2022 roku (kiedy to wyniosły 27.737.070,06 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2023 roku przychody Spółki wyniosły 294.494.013,57 zł netto, co stanowi blisko 109% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 271.245.276,93 zł).

IX 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 25.368.259,85 zł netto, co stanowi blisko 87% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2022 roku (kiedy to wyniosły 29.066.099,07 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2023 roku przychody Spółki wyniosły 269.228.253,54 zł netto, co stanowi blisko 111% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 243.509.054,99 zł).

VIII 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 28.703.062,67 zł netto, co stanowi blisko 98% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2022 roku (kiedy to wyniosły 29.385.616,41 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku przychody Spółki wyniosły 243.859.993,69 zł netto, co stanowi blisko 113% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 215.636.139,97 zł).

VII 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 27.843.715,96 zł netto, co stanowi blisko 114% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2022 roku (kiedy to wyniosły 24.477.295,90 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2023 roku przychody Spółki wyniosły 215.156.931,02 zł netto, co stanowi blisko 116% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 186.250.204,47 zł).

VI 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 28.339.813,19 zł netto, co stanowi blisko 92% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2022 roku (kiedy to wyniosły 30.903.234,65 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2023 roku przychody Spółki wyniosły 187.313.215,06 zł netto, co stanowi blisko 116% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 161.772.908,57 zł).

V 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 27.874.239,72 zł netto, co stanowi blisko 90% wartości przychodów osiągniętych w maju 2022 roku (kiedy to wyniosły 30.996.132,36 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2023 roku przychody Spółki wyniosły 158.973.401,87 zł netto, co stanowi blisko 121% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 130.869.852,45 zł).

IV 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 33.775.634,47 zł netto, co stanowi blisko 113% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2022 roku (kiedy to wyniosły 29.926.132,31 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2023 roku przychody Spółki wyniosły 130.559.219,66 zł netto, co stanowi blisko 130% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 100.720.095,78 zł).

III 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 35.057.829,41 zł netto, co stanowi blisko 131% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2022 roku (kiedy to wyniosły 26.809.357,26 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2023 roku przychody Spółki wyniosły 96.783.599,36 zł netto, co stanowi blisko 137% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 70.476.751,70 zł).

II 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 28.526.622,2 zł netto, co stanowi blisko 128% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2022 roku (kiedy to wyniosły 22.340.659,25 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2023 roku przychody Spółki wyniosły 61.724.638,82 zł netto, co stanowi blisko 141% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2022 roku (kiedy to wyniosły 43.668.441,52 zł).

I 2023

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2023 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 33.198.011,19 zł netto, co stanowi blisko 156% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2022 roku (kiedy to wyniosły 21.327.782,27 zł).

XII 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.318.865,67 zł netto, co stanowi blisko 111% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2021 roku (kiedy to wyniosły 20.934.922,04 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2022 roku przychody Spółki wyniosły 325.737.580,63 zł netto, co stanowi blisko 133% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 245.387.755,25 zł).

XI 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 31.173.438,03 zł netto, co stanowi blisko 162% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2021 roku (kiedy to wyniosły 19.215.254,36 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2022 roku przychody Spółki wyniosły 302.418.714,96 zł netto, co stanowi blisko 135% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 224.117.651,55 zł).

X 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 27.737.070,06 zł netto, co stanowi blisko 132% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2021 roku (kiedy to wyniosły 20.946.117,86 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2022 roku przychody Spółki wyniosły 271.245.276,93 zł netto, co stanowi blisko 132% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 204.905.563,57 zł).

IX 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 29.066.099,07 zł netto, co stanowi blisko 125% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 roku (kiedy to wyniosły 23.259.780,45 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2022 roku przychody Spółki wyniosły 243.509.054,99 zł netto, co stanowi blisko 132% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 183.959.445,71 zł).

VIII 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 29.385.616,41 zł netto, co stanowi blisko 147% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2021 roku (kiedy to wyniosły 19.935.668,48 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku przychody Spółki wyniosły 215.636.139,97 zł netto, co stanowi blisko 134% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 160.699.665,26 zł).

VII 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 24.477.295,90 zł netto, co stanowi blisko 148% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2021 roku (kiedy to wyniosły 16.555.472,81 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2022 roku przychody Spółki wyniosły 186.250.204,47 zł netto, co stanowi blisko 132% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 140.763.104,53 zł).

VI 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 30.903.234,65 zł netto, co stanowi blisko 173% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2021 roku (kiedy to wyniosły 17.826.391,46 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przychody Spółki wyniosły 161.772.908,57 zł netto, co stanowi blisko 130% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 124.198.329,61 zł).

V 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 30.176.768,19 zł netto, co stanowi blisko 163% wartości przychodów osiągniętych w maju 2021 roku (kiedy to wyniosły 18.498.615,76 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2022 roku przychody Spółki wyniosły 130.869.852,45 zł netto, co stanowi blisko 123% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 106.371.938,15 zł).

IV 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 29.926.132,31 zł netto, co stanowi blisko 129% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2021 roku (kiedy to wyniosły 23.173.091,24 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2022 roku przychody Spółki wyniosły 100.720.095,78 zł netto, co stanowi blisko 115% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 87.873.322,39 zł).

III 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 26.809.357,26 zł netto, co stanowi blisko 113% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2021 roku (kiedy to wyniosły 23.818.728,27 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w
całym okresie od stycznia do marca 2022 roku przychody Spółki wyniosły 70.476.751,70 zł netto, co stanowi blisko 110% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 64.243.991,33 zł).

II 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 22.340.659,25 zł netto, co stanowi blisko 114% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2021 roku (kiedy to wyniosły 19.568.439,27 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2022 roku przychody Spółki wyniosły 43.668.441,52 zł netto, co stanowi blisko 108% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021 roku (kiedy to wyniosły 40.476.317,84 zł).

I 2022

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2022 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 21.327.782,27 zł netto. Stanowi to blisko 102% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2021 roku (kiedy to wyniosły 20.906.655,15 zł), kiedy baza była bardzo wysoka.

XII 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 21.586.471,79 zł netto, co stanowi blisko 136% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 15.908.988,75 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2021 roku przychody Spółki wyniosły 245.704.123,34 zł netto, co stanowi blisko 125% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 196.919.434,20zł).

XI 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 19.215.254,36 zł netto, co stanowi blisko 112% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2020 roku (kiedy to wyniosły 17.098.127,00 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2021 roku przychody Spółki wyniosły 224.117.651,55 zł netto, co stanowi blisko 123% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 181.474.235,29 zł).

X 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w październiku 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 20.946.117,86 zł netto, co stanowi blisko 132% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2020 roku (kiedy to wyniosły 15.900.913,80 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2021 roku przychody Spółki wyniosły 204.905.563,57 zł netto, co stanowi blisko 125% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 164.376.108,29 zł).

IX 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.259.780,45 zł netto, co stanowi blisko 121% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 19.204.259,86 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2021 roku przychody Spółki wyniosły 183.959.445,71 zł netto, co stanowi blisko 124% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 148.484.060,48 zł).

VIII 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w sierpniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 19.935.668,48 zł netto, co stanowi blisko 135% wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 14.741.400,26 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku przychody Spółki wyniosły 160.699.665,26 zł netto, co stanowi blisko 124% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 129.279.800,62 zł).

VII 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 16.555.472,81 zł netto, co stanowi blisko 103% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2020 roku (kiedy to wyniosły 16.143.988,62 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2021 roku przychody Spółki wyniosły 140.763.104,53 zł netto, co stanowi blisko 123% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 114.538.400,36 zł).

VI 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 17.826.391,46 zł netto, co stanowi blisko 101% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku (kiedy to wyniosły 17.709.123,36 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2021 roku przychody Spółki wyniosły 124.198.329,61 zł netto, co stanowi blisko 126% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 98.394.411,74 zł).

V 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w maju 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 18.498.615,76 zł netto, co stanowi blisko 106% wartości przychodów osiągniętych w maju 2020 roku (kiedy to wyniosły 17.440.142,37 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do maja 2021 roku przychody Spółki wyniosły 106.371.938,15 zł netto, co stanowi blisko 132% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 80.685.294,67 zł).

IV 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.173.091,24 zł netto, co stanowi blisko 129% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 17.906.313,76 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku przychody Spółki wyniosły 87.873.322,39 zł netto, co stanowi blisko 139% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 63.245.141,76 zł).

III 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.767.673,59 zł netto, co stanowi blisko 145% wartości przychodów osiągniętych w marcu 2020 roku (kiedy to wyniosły 16.444.028,05 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2021 roku przychody Spółki wyniosły 64.243.991,33 zł netto, co stanowi blisko 142% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 45.338.821,64 zł).

II 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 19.568.439,27 zł netto, co stanowi blisko 138% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2020 roku (kiedy to wyniosły 14.141.997,00 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2021 roku przychody Spółki wyniosły 40.476.317,84 zł netto, co stanowi blisko 140% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 28.899.440,37 zł).

I 2021

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 20.906.655,15 zł netto, co stanowi blisko 142% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 14.757.443,37 zł).

XII 2020

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 15.908.988,75 zł netto, co stanowi blisko 143% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku (kiedy to wyniosły 11.158.705,87 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2020 roku przychody Spółki wyniosły 197.383.229,12 zł netto, co stanowi blisko 138% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 142.633.139,60 zł).