Skip to main content

OKRESY
ZAMKNIĘTE

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego lub rocznego.

W trosce o zapewnieniu równego dostępu do informacji przekazywanych przez SFD, spółka wdrożyła zasadę okresów zamkniętych. W myśl tej zasady SFD nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na 30 dni przed publikacją wyników finansowych. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy jej transparentność i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

W 2022 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych oraz rocznych:

  • 16.01.2022 – 14.02.2022
  • 16.04.2022 – 31.05.2022
  • 17.07.2022 – 16.08.2022
  • 17.10.2022 – 17.11.2022