Skip to main content

OFERTA PUBLICZNA
AKCJI SERII G

8 CZERWCA 2021 – 24 CZERWCA 2021
Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

SZCZEGÓŁY OFERTY

EmitentSFD S.A.
Termin Oferty8 czerwca – 24 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 11.124.000,00 zł
Liczba akcjido 1.854.000 akcji serii G
Cena emisyjnaZostanie ustalona na podstawie procesu book-buildingu
Cena maksymalna6,00 zł
Minimalny zapis50.000,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.

OFERUJĄCY

Q Securities S.A.

[email protected]

KOMUNIKAT

Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Szczegółowe informacje o procedurze składania zapisów dostępne są tutaj

HARMONOGRAM OFERTY

08.06.2021Publikacja Memorandum 
17-18.06.2021Budowa księgi popytu (book-building) 
18.06.2021 Ustalenie Ceny Emisyjnej 
21.06.2021Złożenie inwestorom zaproszenia do złożenia zapisów na akcje serii G
22-23.06.2021 Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów
24.06.2021Przydział Akcji Oferowanych 
24.06.2021 Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

MATERIAŁY DO POBRANIA

MEMORANDUM INFORMACYJNE
PREZENTACJA

CELE EMISYJNE

Pozyskane w wyniku emisji akcji środki Spółka wykorzysta na cele inwestycyjne zgodnie z realizowaną strategią rozwoju. W szczególności pozyskane środki z emisji Akcji Serii G zostaną przeznaczone na:

  • 80% środków przeznaczone zostanie na zakup gruntu na potrzeby rozbudowy bazy logistyczno-magazynowej. 
  • 20% środków zostanie przeznaczone na działalność operacyjną związaną z rozwojem działalności, w tym głównie potrzeby rozwojowe spółki związane z rosnącą potrzebą tworzenia nowych produktów.