Skip to main content

Kalendarium

Zarząd spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku
  • Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 roku
  • Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.