Skip to main content

INFORMACJE
O RYNKU

RYNEK SUPLEMENTÓW DIETY

Według raportu sporządzonego przez PMR Publications „Rynek suplementów diety w Polsce 2009” wartość rynku suplementów diety w 2008 roku wyniosła w Polsce ponad 1,7 mld zł (wartość sprzedaży aptecznej, poza aptecznej i internetowej). W 2007 roku, kiedy PKB Polski wzrósł o 6% rynek suplementów diety powiększył się o 30 proc., a w 2008 roku o prawie 25%. W latach 2009-2011 w związku z kryzysem finansowym oraz skutkami zmian prawnych, doszło do osłabienia dynamiki wzrostu. Zdaniem autorów raportu do końca 2011 roku Polski rynek suplementów diety wciąż będzie się jednak rozwijał w tempie 12-15% rocznie, znacznie szybciej niż segment leków dostępnych na receptę – Rx, czy nawet pozaapteczny rynek leków i suplementów diety OTC.

Według firmy PMR, kategorią suplementów diety, którą czeka w najbliższych latach najbardziej dynamiczny wzrost będą produkty na bazie kwasów omega-3 i omega-6, a zwłaszcza preparaty z tej grupy wpływające na serce i układ krążenia. W ostatnich latach coraz więcej producentów zdecydowało się wprowadzić do swojego portfolio na rynku polskim produkty na bazie kwasów omega, ale w Polsce wciąż nie są dostępne produkty czołowych europejskich wytwórców tego rodzaju suplementów. Na rozwój rynku produktów na bazie kwasów omega wpływ będą miały obserwowane w Polsce trendy epidemiologiczne. Pomimo stopniowego spadku ich liczby, choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Polacy niechętni są również wprowadzaniu rzeczywistych restrykcji w swoim sposobie żywienia. Niejednokrotnie wolą niedobory żywieniowe zaspokoić sztuczną suplementacją. Biorąc pod uwagę te czynniki, PMR prognozuje, że rynek suplementów diety na bazie kwasów omega będzie się rozwijał nawet w tempie kilkudziesięciu procent rocznie.

POZAAPTECZNY RYNEK LEKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY OTC

Suplementy diety stanowią część większego rynku jakim jest poza apteczny rynek leków i suplementów diety – OTC. Rynek produktów OTC składa się w szczególności z:

 • leków,
 • suplementów diety,
 • żywności funkcjonalnej,
 • herbat ziołowych,
 • żywności energetyzującej.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013” w 2010 roku pozaapteczny rynek leków OTC i suplementów diety osiągnął wartość około 1 mld zł, rosnąc tylko nieznacznie w porównaniu do 2009 roku.

Według szacunków PMR, w 2009 roku rynek pozaapteczny produktów OTC wzrósł o około 11% rok do roku i przekroczył po raz pierwszy 1 mld zł. Rok 2010 był słabszym okresem dla całego rynku farmaceutycznego, co znalazło również odzwierciedlenie na rynku pozaaptecznym, którego dynamika wzrostu wyniosła około 1%. Związane to było również z wysoką bazą z 2009 roku, a także z faktem wejścia w życie, w październiku 2009 roku, listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych. PMR przewiduje, że 2011 rok będzie lepszym rokiem dla sprzedaży produktów OTC niż rok 2010. Szacuje się, że dynamika pozaaptecznego rynku produktów OTC w 2011 roku wyniesie około 5%, a w latach 2012-2013, rynek powinien rosnąć w tempie około 4% rocznie.

Według raportu PMR Publications „OTC market in Central and Eastern Europe 2008” rodzimy rynek suplementów diety podąża w podobnym kierunku, jak rynek Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, czyli systematycznego wzrostu. Takie same tendencje widoczne są też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Czechy, Węgry, czy Słowacja. W 2007 roku rynek produktów OTC w krajach Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął wartość 7,4 mld Euro. Największym rynkiem OTC w Europie Środkowo-Wschodniej jest Rosja, która generuje na nim prawie połowę sprzedaży. Zaraz za nią plasuje się Polska. Motorem tej ewolucji jest przede wszystkim masowe dążenie do zmiany stylu życia i skłonność do większej dbałości o zdrowie i wygląd zewnętrzny.

Według specjalistów głównymi czynnikami wpływającymi na wartość sprzedaży suplementów diety jest starzenie się społeczeństwa, wzrost zainteresowania samoleczeniem, zdrowym stylem życia i zdrowym wyglądem zewnętrznym, produktami pochodzenia naturalnego i ziołowego, jak również trend rejestrowania witamin i minerałów oraz innych podobnych produktów, jako suplementy diety.

KONKURENCJA

Rynek odżywek i suplementów diety charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem. Działała na nim bardzo wiele podmiotów, większość firm prowadzi sprzedaż za pomocą Internetu. Jednym z ważniejszych parametrów określających pozycję rynkową firm sprzedających suplementy diety jest ilość zarejestrowanych i aktywnych użytkowników. Z uwagi na brak informacji o ilości użytkowników konkurencyjnych portali internetowych, a także o wielkości uzyskiwanych przez nie przychodów, trudno jest określić pozycję rynkową Emitenta.

Emitent, jako głównych konkurentów w swojej działalności, wymienia następujące spółki:

 • APS
 • ACTIVEBODY
 • Centrum odżywek
 • DSO.pl
 • Muscle Power
 • Studio Rekreacji Siłowej
 • TYTAN
 • WebTrading-Group  
 • Triceps.pl

Dostępne raporty oraz publikacje rynkowe nie zawierają szczegółowych informacji określających udział Emitenta w rynku. Zarząd Emitenta szacuje pozycję konkurencyjną Spółki przede wszystkim w oparciu o dostępne raporty i analizy branżowe opisujące cały rynek suplementów diety, a także w oparciu o własną obserwację rynku.

Zdaniem Zarządu Emitenta jest na rynku kilka podmiotów o podobnej do Emitenta skali działania, jednak większość podmiotów stanowiących konkurencję jest zdecydowanie mniejsza od Emitenta. Od kilku lat zauważyć można tendencję do wyodrębniania się podmiotów o liczącej się pozycji na rynku z jednoczesnym zjawiskiem wycofywania się podmiotów słabszych.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Podstawową przewagą konkurencyjną Emitenta jest unikatowa grupa użytkowników Sportowego Forum Dyskusyjnego (www.sfd.pl), która poprzez swoje opinie dostarcza Emitentowi wiedzy o obecnych potrzebach klientów ale również o tendencjach panujących na rynku.

DOSTAWCY

Spółka współpracuje z ponad 30 producentami i dostawcami towarów z kraju i zagranicy. Zakupy towarów są zdywersyfikowane i nie istnieje zależność od ograniczonej liczby dostawców. W przypadku braków produktowych zawsze istnieje możliwość zaoferowania produktów zamiennych. W ocenie Zarządu Emitenta nie istnieje uzależnienie działalności Emitenta od dostawców. Emitent współpracuje m.in. z następującymi producentami suplementów diety i odżywek:

 • Aminostar
 • Blastex
 • BSN
 • Discovery
 • Fit Best Line
 • Fitbull
 • Fitmax
 • Megabol
 • MRM
 • Nutrend
 • Ofra Sport
 • Olimp
 • Optimum Nutrition
 • Ostrowia
 • Power System
 • Profesional Fighter
 • QNT
 • RX Gold
 • Trec
 • Ultimate Nutrition
 • Vitalmax
 • VPX
 • Weider

ODBIORCY

Emitent opiera swoją działalność na sprzedaży detalicznej (46% sprzedaży) oraz hurtowej (54% sprzedaży) odżywek i suplementów diety prowadzonej w formie sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem serwisu internetowego www.sfd.pl/sklep na terenie Polski.

Emitent zorientowany jest na klienta masowego, któremu oferuje sprzedaż produktów przy wykorzystaniu zoptymalizowanych procesów logistycznych. Działalność Emitenta jest niezależna od ograniczonej liczby klientów. Spółka zaopatruje około 100 odbiorców hurtowych i każdego miesiąca realizuje około 3.500 wysyłek detalicznych oraz hurtowych.

Docelową grupę odbiorców stanowią mężczyźni w wieku 16-45 lat oraz kobiety w wieku 20-45 lat. Oferowane przez Emitenta produkty skierowane do ludzi aktywnych, w dziedzinie kulturystyki i fitness, prowadzących zdrowy tryb życia, interesujących się aktywnym spędzaniem wolnego czasu i właściwym odżywianiem.