Skip to main content

Animator

Animatorem naszej Spółki na rynku NewConnect jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ZARZĄD

Radosław Olszewski – Prezes Zarządu
Przemysław Sobotowski – Członek Zarządu
Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu

NIP 526-10-26-828
REGON 10648495
KRS 0000048901

DANE KONTAKTOWE

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

+48 22 504 30 00
fax +48 22 504 31 00
[email protected]
www.bossa.pl