Informacje o spółce

Informacje o spółce

Firma SFD S.A.
Rynek notowań ASO NewConnect
Indeks NCIndex
Sektor e-handel
Kapitał zakładowy 4 404 491,00 PLN
Akcje wprowadzone na NC Łączna liczba akcji wprowadzonych na NC 24.690.910 w tym:1)  17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

2)  2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

3)  4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

4)  490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

5)  1.854.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

ISIN PLSFD0000013
Animator DM BOŚ S.A.
Autoryzowany Doradca Corvus Corporate Finance Sp. z o. o.
Zarząd Prezes Zarządu – Mateusz Pazdan

Wiceprezes Zarządu – Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu – Przemysław Kwiatkowski

Kontakt dla inwestorów [email protected]
Adres Głogowska 41 45-315 Opole