Informacje o spółce

Informacje o spółce

Firma SFD S.A.
Rynek notowań ASO NewConnect
Indeks NCIndex
Sektor e-handel
Kapitał zakładowy 4 549 091,00 PLN
Akcje wprowadzone na NC Łączna liczba akcji wprowadzonych na NC 27.990.910 w tym:

1)  17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

2)  2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

3)  4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

4)  2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

5)  1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

ISIN PLSFD0000013
Animator DM BOŚ S.A.
Autoryzowany Doradca Corvus Corporate Finance Sp. z o. o.
Zarząd Prezes Zarządu – Mateusz Pazdan

Wiceprezes Zarządu – Bartosz Kogut

Wiceprezes Zarządu – Przemysław Kwiatkowski

Kontakt dla inwestorów sekretariat@sfd.pl
Adres Głogowska 41 45-315 Opole