Animator

Animator

Animatorem naszej Spółki na rynku NewConnect jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd

Radosław Olszewski – Prezes Zarządu

Przemysław Sobotowski – Członek Zarządu

Elżbieta Urbańska – Członek Zarządu

Dane kontaktowe:

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

tel. +48 22 504 30 00
fax +48 22 504 31 00

[email protected]

www.bossa.pl

NIP 526-10-26-828
REGON 10648495

KRS 0000048901