Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
  • Jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
  • Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
  • Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.