Skip to main content

 Financial data

Quarterly data

DANE [MLN ZŁ]Q3 2021Q3 2022ZMIANA
Przychody33 58133 58176,24%
EBITDA10 46010 46023,76%
Amortyzacja
Wynik netto
Aktywa
Kapitał własny
Dług netto

Annual data

DANE [MLN ZŁ]Q3 2021Q3 2022ZMIANA
Przychody33 58133 58176,24%
EBITDA10 46010 46023,76%
Amortyzacja
Wynik netto
Aktywa
Kapitał własny
Dług netto