Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów

Zarząd SFDS.A. (Spółka) zobowiązuje się do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych przychodów ze sprzedaży począwszy od danych za styczeń 2012 r. Dane będą przekazywane w formie raportu bieżącego do 25-go dnia każdego następnego miesiąca.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.