Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023, informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., publikacja tego raportu planowana była na dzień 14 listopada 2023 roku. Zarząd Spółki informuje, że nową datą publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku, będzie dzień 9 listopada 2023 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.