Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2021 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 21.01.2021 niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2021r.

Poprzednio określona data publikacji na dzień 16 sierpnia 2021 roku zostaje zmieniona na dzień 12 sierpnia 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku, przekazanych raportem EBI nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie.