Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 czerwca 2020 roku.