Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 rok

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 rok

Zarząd SFD S.A. informuje, że zmianie ulega data publikacji raportów rocznych obejmujących jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za 2013 rok. Pierwotny termin publikacji raportu ustalony na dzień 6 czerwca 2014 roku, został zmieniony na dzień 13 czerwca 2014 roku.