Zmiana Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect

Zmiana Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect

Zarząd SFD S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14.10.2016 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany sposobu prezentacji miesięcznych informacji o przychodach ze sprzedaży za poprzedni miesiąc, tj. zmiany komentarza w zakresie nie stosowania zasady nr 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect przyjętych raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 13 stycznia 2012 roku.

Zgodnie z przyjętą zmianą Spółka wprowadziła do stosowanych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect następujący komentarz „Ponadto, Spółka do 25 dnia każdego miesiąca publikuje informacje o przychodach ze sprzedaży za poprzedni miesiąc na swojej stronie internetowej, w zakładce Relacje inwestorskie”.

Treść przyjętych Dobrych Praktyk spółek notowanych na New Connect uwzględniających wprowadzone zmiany znajduje się na stronie internetowej  w zakładce Dobre praktyki.