Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR SFD S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR SFD S.A.

Zarząd spółki SFD S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
2018-08-21