Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pana Rafała Zakrzewskiego – Wiceprezesa Zarządu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.