Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 września 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: