Zawiadomienie osoby nadzorującej na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

Zawiadomienie osoby nadzorującej na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

Zarząd SFD S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o zbyciu w 2014 roku przez reprezentowaną przez niego spółkę New Gym S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie 20.252 akcji Spółki.

Transakcje na podstawie, których spółka New Gym S.A. zbyła akcje SFD SA miały miejsce w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(NewConnect).

Zgodnie z zawiadomieniem dokonano następujących transakcji:

data transakcji rodzaj transakcji wolumen cena
2014-12-09 sprzedaż 2 600 0,61
2014-12-03 sprzedaż 3 000 0,65
2014-11-17 sprzedaż 1 356 0,76
2014-11-14 sprzedaż 2 761 0,75
2014-10-09 sprzedaż 1 600 0,81
2014-10-02 sprzedaż 2 000 0,80
2014-09-18 sprzedaż 100 0,90
2014-08-12 sprzedaż 1 485 0,79
2014-08-07 sprzedaż 2 000 0,85
2014-08-04 sprzedaż 1 700 0,90
2014-07-18 sprzedaż 1 650 0,93

Wartość dokonanych transakcji w 2014 roku nie przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro.