Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez SFD SA wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązku ujawnienia stanu posiadania.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez SFD SA wraz z informacją o incydentalnym naruszeniu obowiązku ujawnienia stanu posiadania.

Zarząd SFD S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa”_ o zmianie stanu posiadania w związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki, uchwalonych w dniu 24 sierpnia 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.