Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę SFD SA w związku z nabyciem akcji własnych

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę SFD SA w związku z nabyciem akcji własnych

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczby posiadanych przez Spółkę bezpośrednio głosów w Spółce, w związku z nabyciem akcji własnych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.