Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 MAR od Pana Mateusza Pazdana – Prezesa Zarządu. Treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: