Zawarcie umowy spółki

Zawarcie umowy spółki

Zarząd SFD S.A. informuje, iż w dniu 18.11.2022 roku zawarł umowę spółki Green Therapy sp. z o.o. o kapitale zakładowym 5.000 zł, w której objął 71% udziałów. Przedmiotem działalności nowej spółki jest świadczenie telemedycznych porad lekarskich.