Zawarcie trzech umów nabycia udziałów spółki EXSECUTOR Sp. z o. o.

Zawarcie trzech umów nabycia udziałów spółki EXSECUTOR Sp. z o. o.

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zawarciu trzech umów nabycia udziałów spółki EXSECUTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, o następujących parametrach:
1_ w dniu 28.06.2023 r. Emitent nabył od pana Pawła Horodyńskiego 51 udziałów za łączną cenę 3.060,00 zł;
2_ w dniu 12.07.2023 r. Emitent nabył od pana Bartłomieja Trętowskiego 51 udziałów za łączną cenę 3.060,00 zł;
3_ w dniu 11.07.2023 r. Emitent nabył od pana Szymona Pawelca 15 udziałów za łączną cenę 900,00 zł.
Wobec powyższych transakcji, Spółka jest jedynym udziałowcem spółki EXSECUTOR Sp. z o. o., tj. posiada 100% udziałów.