Zawarcie sześciu umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zawarcie sześciu umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 25.11.2021 r. zostało zawartych pomiędzy Emitentem Kupujący” a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedająca”, sześć umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowy te były następstwem zawartej przez Strony w dniu 13 sierpnia 2021 r. Przedwstępnej Umowy Sprzedaży, o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI 16/2021. Przedmiotem umowy są sklepy prowadzone przez Sprzedającą w lokalizacjach: Centrum Handlowe Serenada w Krakowie “Sklep 3”, Galeria Handlowa Sky Tower we Wrocławiu “Sklep 4”, Centrum Handlowe Marino we Wrocławiu “Sklep 5”, Centrum Handlowe Agora w Bytomiu “Sklep 6”, Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu “Sklep 7”, Centrum Handlowe DH Supersam w Katowicach “Sklep 8”, Kupujący nabył “Sklep 3”, “Sklep 4”, “Sklep 5”, “Sklep 6”, “Sklep 7” oraz “Sklep 8” za łączną kwotę 395 000 zł brutto, za które to sklepy zapłata nastąpi w ratach. Odnośnie realizacji Umowy w zakresie pozostałych sklepów wymienionych w raporcie ESPI 16/2021 Spółka będzie informować o dalszych krokach w formie raportów bieżących.