Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa SFD S.A.

Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa SFD S.A.

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 13.08.2021 r. została zawarta pomiędzy Emitentem _‘Kupująca”_ a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu _”Sprzedająca”_ przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Kupującą 11 sklepów własnych zlokalizowanych w następujących galeriach handlowych: 1_ Wrocław CH Magnolia, 2_ Wrocław CH Wroclavia, 3_ Kraków Galeria Bronowice, 4_ Wrocław CH Bielany, 5_ Katowice CH Supersam, 6_ Sosnowiec CH Plejada, 7_ Wrocław CH Marino 8_ Wrocław Sky Tower 9_ Bytom CH Agora, 10_ Kraków CH Czyżyny oraz 11_ Kraków CH Serenada, w których Sprzedająca prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną suplementów diety oraz zdrowej żywności. Działalność prowadzona w formie Sklepów stanowi wyodrębnioną część przedsiębiorstwa _”Przedmiot umowy”_.

Strony zobowiązały się do zawarcia 11 Umów Sprzedaży Sklepów do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wartość Umów Sprzedaży Sklepów wyniesie 845.000 zł brutto za 11 sklepów.
Powyższa kwota nie zawiera wartości towarów, które zostaną wycenione na dzień zawarcia Umów Sprzedaży Sklepów.