Zawarcie przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej

Zawarcie przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 października 2012 roku Spółka zawarła przedwstępną Umowę Inwestycyjną dotyczącą zakupu 100% udziałów w spółce “Black Master” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej nr 23 C, 45-315 Opole, wpisanej do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000116494.

Umowa została zawarta z udziałowcami spółki “Black Master” Sp. z o.o. Cena zakupu udziałów wynosi 1.500.000,00 zł. Strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej Umowy Inwestycyjnej do dnia 12 listopada 2012 roku.

“Black Master” Sp. z o.o. jest właścicielem działki położonej w centrum Opola przy ulicy Głogowskiej nr 23 o powierzchni ok. 30 arów , zabudowanej dwoma budynkami
biuro – magazynowymi o powierzchni łącznej ok. 1200 m2. Zamiarem Zarządu Spółki w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży jest przeniesienie siedziby oraz magazynu produktów do nowo nabytej lokalizacji.

Spółka raportem bieżącym poinformuje o podpisaniu ostatecznej Umowy Inwestycyjnej.