Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 05.11.2021 r. zostały zawarte pomiędzy Emitentem _‘Kupująca”_ a Mariolą Rozbicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedająca” dwie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do których dnia 13 sierpnia 2021 r. Strony zawarły Przedwstępną warunkową umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa “Umowa”, na którą składa się m.in. sklep prowadzony przez Sprzedającą w Krakowie znajdujący się w Centrum Handlowym “Nowe Czyżyny” w Krakowie “Sklep 1” oraz sklep sklep prowadzony przez Sprzedającą w Krakowie znajdujący się w Galerii Handlowej Auchan w Bronowicach w Krakowie “Sklep 2”, o zawarciu której Emitent informował raportem ESPI 16/2021.

Emitent nabył Sklep 1 za kwotę 50 000 zł brutto, której zapłata nastąpi w ratach.
Emitent nabył Sklep 2 za kwotę 100 000 zł brutto, której zapłata nastąpi również w ratach.

Odnośnie realizacji Umowy w zakresie pozostałych sklepów wymienionych w raporcie ESPI
16/2021 Spółka będzie informować o dalszych krokach w formie raportów bieżących.