Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zawarcie dwóch umów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W nawiązaniu do Raportu ESPI nr 16/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 20.12.2021 r. zostały zawarte ostatnie trzy umowy z Panią Mariolą Rozbicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PAFOSCAN-SPORT Mariola Rozbicka z siedzibą we Wrocławiu “Sprzedajaca”.
Przedmiotem umowy są sklepy, prowadzone przez Sprzedającą w następujących lokalizacjach:
– Centrum Handlowe Magnolia Park we Wrocławiu “Sklep 9”,
– Centrum Handlowe Wroclavia we Wrocławiu “Sklep 10”,
– Park Handlowy Bielany we Wrocławiu “Sklep 11”.
Kupujący nabył “Sklep 9”, “Sklep 10” oraz “Sklep 11” za łączną kwotę 300 000 zł brutto, za które to sklepy zapłata nastąpi w ratach.