Zawarcie aneksu do przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej

Zawarcie aneksu do przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 listopada 2012 roku Spółka zawarła aneks do przedwstępnej Umowy Inwestycyjnej dotyczącej zakupu 100% udziałów w spółce “Black Master” Sp. z o.o., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 12 października 2012 roku.
Podpisany aneks zmienia termin zawarcia ostatecznej Umowy Inwestycyjnej z dnia 12 listopada 2012 roku na dzień 15 grudnia 2012 roku.