Zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu SFD SA

Zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu SFD SA

Zarząd spółki SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2023 r. zatwierdziła uchwałą nr 4/05/2023 w dniu 19 maja 2023 r. przygotowany przez Zarząd Spółki Regulamin Programu Motywacyjnego _”Regulamin”_ dla Zarządu Spółki.
Treść Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego raportu.