Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki