Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

Zarząd SFD S.A. informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku byli:

1. Pan Mateusz Pazdan posiadający 33.370.000 akcji stanowiących 91,93 % kapitału na ZWZ, uprawniających do 50.870.000 głosów stanowiących 94,55 % głosów na ZWZ i 82,07 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce,

2. Pan Daniel Walendziak posiadający 2.930.694 akcji stanowiących 8,07 % kapitału na ZWZ, uprawniających do 2.930.694 głosów stanowiących 5,47 % głosów na ZWZ i 4,73 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba akcji uczestniczący w ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku wynosiła 36.300.694 i uprawniały one do 53.800.694 głosów .

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 44.480.000 akcji i uprawnia do 61.980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

30-06-2015 Mateusz Pazdan Prezes Zarzadu