Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SFD S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 55.712.442
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 61.980.000

Akcjonariusz : Mateusz Dominik Pazdan
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ – 50.700.000
Udział w liczbie głosów na ZWZ – 91,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 81,80%